https://abe88enterprise.com/

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เอบีอี 88 เอ็นเตอร์ไพรส์ ยินดีให้บริการค่ะ..

https://mouable888.com/

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

แรงงานนิคมอุตสาหกรรม22

บริการบริหารและดูแลแรงงานต่างด้าวพม่า, ลาว, กัมพูชา

บริการบริหารแรงงานต่างด้าว (MOU) พร้อมทั้งมีทีมงานบริหารแรงงานมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานและการปฏิบัติงาน การทำงานของคนงานต่างด้าว

รวมถึงการบริการทางด้านเอกสาร สวัสดิการ รวมถึงชีวิตประจำวัน อุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชม. เพื่อให้คนงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

บริการด้านต่าง ๆ ของ เอบีอี 88 เอ็นเตอร์ไพรส์

บริการบริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อย่างมืออาชีพ และถูกต้องตามกฏหมายในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ไทย กัมพูชา ลาว พม่า บริการด้วยความรวดเร็วตรงเวลา และครบถ้วน

HR Planning

ร่วมวางแผนการใช้แรงงานต่างด้าวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต ขนาดโรงงาน ระยะเวลาที่ต้องการแรงงาน และคัดเลือกแรงงานตามลักษณะเฉพาะของแรงงานประเทศนั้น ๆ

HR Consulting

บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา ข้อเสนอแนะก่อนนำเข้าแรงงานต่างด้าว ดูแลในขณะปฏิบัติหน้าที่ของแรงงาน และดูแลเมื่ออยู่นอกเหนือเวลาปฏิบัติงานอย่างแบบครบวงจร

Strategic Planning

ให้คำปรึกษาและเสนอแนวทาง ในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่างด้าว ในปริมาณและจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อประหยัดงบประมาณและทรัพยากรส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

International Expand

มั่นใจในระบบการดูและที่เป็นมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์อย่างมืออาชีพ และยึดหลักความถูกต้องตามกฏหมายในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และได้คุณภาพแรงงานที่ดี ทำให้คู่ค้าผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการรองรับกำลังการผลิตได้เป็นอย่างดี

เหตุผลที่สถานประกอบการมอบความไว้วางใจเรา

ขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่ให้ความเชื่อถือ ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการดูแลและบริหารงานด้านแรงงานต่างด้าวของท่านไว้ ร โอกาสนี้

เรามีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี

เรามีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานอย่างถ่องแท้ จึงดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาแนะนำตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน และวางแผนด้านกำลังคนเพื่อผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าเป็นไปตามกำหนดเวลา

มีความเข้าใจในกระบวนการด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านกฎหมายแรงงานในประเทศไทย

มั่นใจในการให้บริการว่า เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน โดยมีฝ่ายกฎหมายดูแลอย่างใกล้ชิด

เรารู้ว่าเวลาสำหรับธุรกิจของท่านมีความสำคัญ มอบความไว้วางใจเรื่องการสรรหาแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพ ให้เราดูแล

เราช่วยท่านตั้งแต่การให้คำปรึกษา การแนะนำแผนงาน การกำหนดปริมาณแรงงาน กำหนดระยะเวลา งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ ล่ามแปลภาษา การดูแลความปลอดภัย การดูแลที่พัก การป้องกันและดูแลเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

กิจกรรม/ผลงาน

ส่วนหนึ่งของผลงานและการดำเนินการด้านบริหารแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ ได้แก่ แรงงานพม่า แรงงานลาว แรงงานกัมพูชา อย่างมีประสิทธิภาพ

Office Locations

  • บริษัท เอบีอี 88 เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
  • บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • 88/24 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Phone Support

โทร. : 02-540-2151 , 06-4453-9497

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00